cPanel ssh komutları – sorunların çözümleri

cPanel SSH Komutları

1- Sunucuya reboot çekme

PHP- Kodu:

reboot

2- Cpanel’in /scripts klasöründe mysql priv. ‘ler için çeşitli scriptler bulunmaktadır. Erişim hatalarını düzeltmek için bu script’i kullanabilirsiniz, erişim hatası varsa bu kod düzeltecektir.

PHP- Kodu:

/scripts/cleanupmysqlprivs

3- Bu komut Mysqlde symlink e bakar yoksa yeniden oluşturur. (1 kerede yapmassa aynı komutu 2 veya 3 kere daha deneyin)

PHP- Kodu:

/scripts/restartsrv_mysql

4- Mysql rpm lerini yeniden yükler

PHP- Kodu:

/scripts/mysqlup –force

5- perl modülünü günceller

PHP- Kodu:

/scripts/perlinstaller –force Bundle::DBD::mysql

6- php -apache yi yeniden derler

PHP- Kodu:

/scripts/easyapache

7- cpaneli update eder

PHP- Kodu:

/scripts/upcp

8- cPanel.config dosyasını düzenlemek için

PHP- Kodu:

/var/cpanel/cpanel.config

9- Apache restart için

PHP- Kodu:

service httpd restart

veya

PHP- Kodu:

/etc/rc.d/init.d/httpd restart

10- Apache durdurmak için

PHP- Kodu:

service httpd stop

veya

PHP- Kodu:

/etc/rc.d/init.d/httpd stop

11- Apache başlatmak için

PHP- Kodu:

service httpd start

veya

PHP- Kodu:

/etc/rc.d/init.d/httpd start

12- Apache ayarlarını kontrol etmek için :

PHP- Kodu:

service httpd configtest

veya

PHP- Kodu:

/etc/rc.d/init.d/httpd configtest

13- Root dizinindeki dosyaları görmek için

PHP- Kodu:

dir

14- Dosya silmek için

PHP- Kodu:

rm -f dosyaismi.tar.gz*

15- Sunucu özelliklerini gösterir

PHP- Kodu:

cat /proc/cpuinfo

16- rar dosyası açmak

PHP- Kodu:

unrar x dosya.rar

sunucunuzda unrar yüklü değilse bunu uygulayın

PHP- Kodu:

wget https://apt.sw.be/packages/unrar/unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm
rpm -Uvh unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm

17- zip dosyası açmak

PHP- Kodu:

unzip dosya.zip

18- sunucuda her hangi bir dosya veya dosyaları aramak

PHP- Kodu:

locate c99.php

Eğer arama yapmaza db yi updete etmemiz lazım ardından araması lazım

PHP- Kodu:

updatedb

19- Kullanıcı yetkilendirme

PHP- Kodu:

chown -R kullanıcı:kullanıcı /home/kullanıcı


- Install Zend Optimizer /scripts/installzendopt

- Hostname A Entry Missing! /scripts/fixndc then restart bind and apache
- Install Cron on New Server /scripts/installrpm anacron vixie-cron ; /etc/rc:temizzd/init.d/crond start
- Bandwidth issues /scripts/cleanbw
- /scripts/fixwebalizer (To fix problem in webalizer that stop updating stats)
- /scripts/fixcommonproblems
- /scripts/fixeverything
- Fixing Mail List MailMan /usr/local/cpanel/bin/convertmailman2
- Reinstall MailMan /scripts/reinstallmailman
- Fix Permissions on accounts: /scripts/fixhome
- Edit mySQL conf file: pico /etc/my.cnf
- Edit php.ini: pico /usr/local/lib/php.ini
- Edit Apache Conf: pico /etc/httpd/conf/httpd.conf
- Checking Real Time Top Processes Login to SSH and run: top
- Run cpanel backup /scripts/cpbackup
- To try and fix domain controller: /scripts/fixndc
- Quotas /scripts/initquotas – takes a while to run
- /scripts/resetquotas
- /scripts/fixquotas – takes a while to run
- /scripts/adddns Add a Dns Entry
- /scripts/addfpmail Install Frontpage Mail Exts
- /scripts/addservlets Add JavaServlets to an account (jsp plugin required)

- /scripts/adduser Add a User
- /scripts/admin Run WHM Lite
- /scripts/apachelimits Add Rlimits (cpu and mem limits) to apache:temizz
- /scripts/dnstransfer Resync with a master DNS Server
- /scripts/editquota Edit A User’s Quota
- /scripts/finddev Search For Trojans in /dev
- /scripts/findtrojans Locate Trojan Horses
- Suggest Usage
- /scripts/findtrojans > /var/log/trojans
- /scripts/fixtrojans /var/log/trojans
- /scripts/fixcartwithsuexec Make Interchange work with suexec
- /scripts/fixinterchange Fix Most Problems with Interchange
- /scripts/fixtrojans Run on a trojans horse file created by findtrojans to remove them
- /scripts/fixwebalizer Run this if a user’s stats stop working
- /scripts/fixvaliases Fix a broken valias file
- /scripts/hdparamify Turn on DMA and 32bit IDE hard drive access (once per boot)
- /scripts/initquotas Re-scan quotas. Usually fixes Disk space display problems
- /scripts/initsuexec Turn on SUEXEC (probably a bad idea)
- /scripts/installzendopt Fetch + Install Zend Optimizer
- /scripts/ipusage Display Ipusage Report
- /scripts/killacct Terminate an Account
- /scripts/killbadrpms Delete “Security Problem Infested RPMS”
- /scripts/mailperm Fix Various Mail Permission Problems
- /scripts/mailtroubleshoot Attempt to Troubleshoot a Mail Problem
- /scripts/mysqlpasswd Change a Mysql Password
- /scripts/quicksecure Kill Potential Security Problem Services
- /scripts/rebuildippool Rebuild Ip Address Pool
- /scripts/remdefssl Delete Nasty SSL entry in apache default httpd:temizzconf
- /scripts/restartsrv Restart a Service (valid services: httpd,proftpd,exim,sshd,cppop,bind,mysql)
- /scripts/rpmup Syncup Security Updates from RedHat/Mandrake
- /scripts/runlogsnow Force a webalizer/analog update:temizz
- /scripts/secureit Remove non-important suid binaries
- /scripts/setupfp4 Install Frontpage 4+ on an account:temizz
- /scripts/simpleps Return a Simple process list. Useful for finding where cgi scripts are running from:temizz
- /scripts/suspendacct Suspend an account
- /scripts/sysup Syncup Cpanel RPM Updates
- /scripts/unblockip Unblock an IP
- /scripts/unsuspendacct UnSuspend an account
- /scripts/upcp Update Cpanel
- /scripts/updatenow Update /scripts
- /scripts/wwwacct Create a New Account
- /scripts/runweblogs account username for awstats to run manually

Bazen apache / httpd (o ölür veya sunucu çöküyor kadar daha fazla bellek alma) gibi davranış bozuk MySQL veritabanı neden olabilir.Aşağıdakileri deneyin:

1) Mysql sunucusunu öldür

/etc/rc.d/init.d/mysql stop

2) Tüm SQL veritabanları onarım:

myisamchk -r /var/lib/mysql/*/*.MYI

3) Tekrar mysql Başlangıç​​:

/etc/rc.d/init.d/mysql start

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır

Ayrıca okuyun

Linux Hosting öntanımlı index sayfa sıralamasını değiştirme

Linux Hosting paketinizde bulunan ontanimli index sayfa siralamanizi .htaccess dosyasi...

WHM Service Manager ayarları

Main >> Service Configuration >> Service Menager - Servislerin yanında 2 adet...

MIDI Dosya Uzantısı Nedir? Ne İşe Yarar?

MIDI Nedir? Ne İşe Yarar?Birisi size MIDI uzantılı bir dosya gönderdi ve siz nasıl...

SSL Sertifikası Nedir? Ne İşe Yarar?

SSL sertifikası Web sitelerinde veri güvenliği sağlamak amacıyla...

cPanel ile Açık Olan FTP Oturumlarını Görüntüleme ve Sonlandırma - RESİMLİ ANLATIM

cPanel birçok güvenlik önlemi yanı sıra kullanıcıları için ekstra güvenlik sağlamak amaçlı birçok...